Shenango pie plates, restaurantware, 3

$12.00
  • Shenango pie plates, restaurantware, 3
Shenango pie plates, restaurantware, 3 Shenango pie plates, restaurantware, 3 Shenango pie plates, restaurantware, 3

Shenango pie plates, restaurantware, 3

$12.00

Description

6in plates. Good condition